San Diego Magazine Recognizes Four Pettit Kohn Shareholders as San Diego Top Lawyers

Four Pettit Kohn Ingrassia Lutz & Dolin shareholders have been recognized as 2020 Top Lawyers by San Diego Magazine.